PENGALAMAN & KERJAYA

MUHAMAD FAZIL HJ. AHMAD

Idola: Nabi Muhammad S.A.W

E-mail: islah_project@yahoo.com

3 Ogos 1979

Temerloh, Pahang


Education Background:

Doctorate - PhD. Communication - Branding (UPM) - 2013

Master in Communication - M.A.HSc. (Comm. UIA) - 2006

Bachelor in Comparative Religion and Communication (hons.) (UIA) – 2003


Career Background:

Senior Lecturer DS51 Faculty of Applied Social Sciences - UniSZA

Ahli Jawatankuasa Projek FRGS B-F1 “Branding Index”

Manager Student Activities and Alumni Department.

Manager Graduate Affairs Department, Kolej Islam Antarabangsa Malaysia

Tim. Dekan Pusat Bahasa Komunikasi, Kolej Islam Antarabangsa Malaysia

Kordinator Fakultas Komunikasi, Universitas Islam Antarabangsa Jakarta

Pensyarah Kolej Islam Antarabangsa Malaysia

Pensyarah Technology Park Malaysia College

Penasihat, Kelab Debat dan Komunikasi Kolej Islam Antarabangsa Malaysia

Penasihat, IIC Alumni Association

Pengarah Istiadat Convokesyen 2008-2010, IIC

Penceramah, Motivasi di Eastana Event & Consultancy

Penceramah, Sesi Kesihatan Jemaah Haji Masjid Wilayah KL

Penceramah, Sesi Kesihatan Jemaah Haji Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi

Penceramah, "Program Empower", East Coast Economic Region (ECER)

Penceramah, Pertubuhan Kemajuan Sosial Malaysia. ECER Hulu Terengganu

Pengacara Rancangan TV "Chef Halal" (2012)

Jurucakap Produk Kesihatan SayHeart Singapore (2011)

Jurucakap Produk KOFAZ (2009/2010) – All One

Ahli Kumpulan Nasyid All One

Calon bagi Anugerah Industri Muzik Ke-16 - All One

Calon bagi Anugerah Nasyeed.Com - All One


Research Projects:

(1) FRGS Project (BF1) (2010 – 2011) – “Developing a new branding index in corporate communication for an Asian country” (Research Assistant).

(2) Research (2009 -2012) – “Leveraging country's reputation and nation brand index in Bandar Melaka: Potential strategies for developing Malaysian’s city brand index”.

(3) Project (2010): “Measuring Determinant of City Brand for Institutionalizing Strategic Communication: A Study of Malacca City”.

(4) Ph.D Proposal Dissertation (2010): “Measuring Determinants of City Brand: Investigating the Antecedents of Perceived Brand Personality Scale in Bandar Melaka (Bandaraya Bersejarah)

(5) New Research Project (2013 - 2014) – “Identifying the Determinant Attributes of Halal Brands Index (HBI) that Influence the Corporate Marketing Communication (CMC) in Malaysian Market”.

(6) New Research Project (2014) – “The upcoming of innovation: Integrating Technology and Human personality”.


Conferences and Proceedings:

(1) Zakiah, M. Othman, I. & Ahmad, M.F. (2010). “Halal Business Corporate Social Responsibility”. International University Social Responsibility Conference & Exhibition - IUSRCE 2010, PWTC Kuala Lumpur, UTM Skudai, Johor, Malaysia.

(2) Ahmad, M.F. & Abdullah. Z (2011). “Measuring Determinants of City Brand: A Varification Approach in the Corporate Communication Perspective in Malacca City”. MENTION 2011, UKM Bangi. Selangor, Malaysia.

(3) Ahmad, M.F., Abdullah. Z., Ezhar Tamam & Jusang Bulong (2012). “City Brand: An Application of Brand Personality Scale to Bandar Melaka”. 21st AMIC Annual Conference 2012, Concorde Hotel, Shah Alam, UiTM Shah Alam, Selangor, Malaysia.

(4) Ahmad, M.F., (2013). “The Stakeholder Interpretation of City Brand Personality Determinant for Strategic Communication”. Seminar Hasil Peyelidikan, Kementerian Pengajian Tinggi 2013 - Sains Sosial dan Kemanusiaan, 2 & 3 July 2013 at EDC Hotel, Universiti Utara Malaysia, UUM Sintok, Kedah, Malaysia.

(5) Ahmad, M.F., (2013). “The Antecedents of Halal Brand Personality in Malaysian Takaful Industry: A Preliminary Review”. 1st Insurance and Takaful International Symposium. 7th - 8th October 2013 at Puri Pujangga UKM Bangi, Selangor, Malaysia.

(6) Ahmad, M.F., (2013). “CSR implementation in Islamic Philanthropy: A Preliminary Review of Halal Brand Personality Concept in Malaysian Takaful Industry”. World Universities Islamic Philanthropy Conference 2013. 4th – 5th December 2013 at Menara Bank Islam, Kuala Lumpur, UiTM Shah Alam, Selangor, Malaysia.

(7) Ahmad, M.F., (2013). “The Issues of Future Innovation: Integrating Technology and Human Personality for Reputation Management”. 2nd International Management Conference 2013 IMaC'2013. 14th – 15th December 2013 at Taman Tamadun Islam, Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia, UniSZA Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia.

(8) Ahmad, M.F., (2013). “The Role of Halal Brand Personality Determinant in Malaysian Takaful Industry”. 2nd International Management Conference 2013 IMaC'2013. 14th – 15th December 2013 at Taman Tamadun Islam, Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia, UniSZA Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia.

(9) Ahmad, M.F., (2013). Halalan Taiyyban: The Application of Brand Personality in Malaysian Food Industry”. International Conference on Halal Global 2013. 15th – 16th December 2013 at Perdana Hotel, Kota Bharu Kelantan, UiTM Machang, Kelantan, Malaysia.


Publications:

(1) Ahmad, M.F. (2006). Communication Technology and Organizational Performance: An Analysis of The IIUM Community’s Web Sites Usage and Perceptions. Research in Master Thesis IIUM Library. IIUM.

(2) Ahmad, M.F., Abdullah. Z, Tamam. E & Bolong. J., (2013). Determinant Attributes of City Brand Personality That Influence Strategic Communication. Canadian Social Science. Canadian Academy of Oriental and Occidental Culture. Vol. 9 No.2.

(3) Ahmad, M.F., Abdullah. Z, Tamam. E & Bolong. J., (2013). An Application of Brand Personality to City Brand for Strategic Communication. International Journal of Social Science Tomorrow. Society for Promoting International. Vol. 2 No.5.

(4) Ahmad, M.F., Abdullah. Z, Tamam. E & Bolong. J., (2013). Involving Internal Stakeholders in Developing City Brand Personality for Strategic Communication. Asian Social Science. Vol. 9 No.10.


Editorial Board Members:

(1) Editorial Board Members for the Journal of Basic and Applied Scientific Research – [ISI-Thomson] (13th November 2013), International Society Applied Sciences, Cairo, Egypt & United States of America (USA). - Global Impact Factor = 0.432


Invitation to Paper Review:

(1) Reviewer for the Journal of Place Management and Development – [Emerald insight Journal] (10th September 2013), Institute of Place Management, 1 Queen Anne's Gate, Westminster, London.


My Inspiration:

“The comprehensive excellence achievement is balancing of our life journey”

-Fazil, 2009-


“The requirement of comprehensive excellence achieved is balancing of our life journey” -Fazil, 2009-

TEACHING SPECIALIZATION:

1) Public Relations

2) Corporate Communication

3) Advertising

4) Branding & Reputation

5) Crisis Communication

6) Public Opinion & Propaganda

7) Islamic Studies

8) Moral Studies

9) English LanguageConvo UIA'08

Thursday, April 15, 2010

ISLAM DAN PERNIAGAAN

Dalam Islam terdapat pengajaran yang menyatakan ‘sembilan persepuluh dari rezeki itu ada dalam perniagaan’. Ini bererti jika kita ingin mendapat kesenangan hidup, perniagaan adalah salah satu jalan yang tercepat untuk menuju ke arah itu. Islam menggalakkan umatnya bergiat dalam bidang perniagaan agar umat Islam dapat menjadi umat yang mempunyai kekuatan ekonomi dan disegani di mata dunia. Golongan Islam yang kaya ini juga diharapkan dapat menggunakan kekayaan mereka demi kesejahteraan manusia keseluruhannya.

Tauhid menganjur budaya niaga yang berpaksi kepada nilai keadilan dan kerjasama. Ia mengutamakan nilai kemanusiaan sejagat tersebut dan undang tabii. Oleh itu urusan perniagaan hendaklah dijayakan dalam konteks untuk mewujud satu tamadun yang mulia dan bukan untuk mewujud budaya rakus yang mencari peluang untuk mengumpul kekayaan diri melalui penindasan dengan mengambil jalan sependek mungkin. Budaya niaga Islam yang progresif mempunyai ciri berikut:

Pertama, oleh kerana berkecimpung dalam perniagaan dianggap sebagai tuntutan keagamaan dan ibadah, organisasi dan peniaga Muslim seharusnya sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti prestasi perniagaannya. Kualiti prestasi perniagaan adalah sebagai nilai positif yang sentiasa mampu dimajukan. Pandangan tersebut memerlukan kepada usaha mewujudkan satu budaya semoga mempertingkatkan kualiti perniagaan adalah usaha yang berterusan untuk kesemua lapisan masyarakat Islam.

Budaya niaga Islam membina kekuatan melalui mekanisme dalaman (built in mechanism) iaitu menghubungkan usaha dan menjalani perniagaan sebagai tuntutan keagamaan. Keimanan dan prestasi perniagaan adalah mempunyai hubung kait yang sangat rapat. Bagi seseorang peniaga Muslim yang ingin menghayati Islam, beliau seharusnya turut berusaha meningkatkan prestasi niaga dari masa ke semasa.

Nabi S.A.W. pernah bersabda dengan maksud:

“Seseorang pekerja apabila diberikan tugas maka hendaklah ia laksanakan dengan secemerlang yang mungkin”

Mekanisme dalaman ini yang sepatutnya memotivasikan peniaga Muslim. Tetapi pada realiti semasa, peniaga Muslim tidak memahami Islam secara menyeluruh dan melihat amalan perniagaan sebagai sesuatu yang terpisah dari paksi keagamaan.

Kedua, menepati semangat tauhid yang menganjurkan bahawa faktor-faktor yang terdapat dalam diri manusia berada dalam satu kesatuan, peniaga Muslim seharusnya menjaga dan mempertingkatkan akhlak dirinya dalam menjalani amalan perniagaannya. Peningkatan prestasi niaga harus disusuli oleh peningkatan akhlak peniaga.

Islam melihat tuntutan akhlak sebagai sesuatu yang positif dan dinamik. Akhlak membentuk sikap dan daya penggerak yang positif kepada kemajuan perniagaan dari semua dimensi. Oleh itu, agama menuntut umatnya supaya sentiasa kreatif dan bersikap proaktif. Tanpa budaya akhlak yang tinggi prestasi niaga akan menghadapi kemelesetan.

Ketiga, budaya perniagaan Islam memberi tekanan yang tinggi kepada disiplin. Umat Islam yang melalui penghayatan ibadat khusus, seperti solat, puasa, zakat dan haji sepatutnya memiliki disiplin yang tinggi. Masyarakat tanpa disiplin akan pasti menghadapi krisis kemanusiaan.

Islam memberi perhatian khusus tentang pengurusan kuasa, masa dan sumber pembuatan. Islam mengutuk dengan sekerasnya kepada mereka yang tidak mengguna kuasa (authority) dengan efektif dan menghormati masa (Surah Al’Asr). Begitu juga dengan penggunaan sumber-sumber dalam proses pengeluaran dan penggunaan. Allah menghubung-kait mereka yang membazir sama dengan amalan syaitan.

Keempat, menepati semangat tauhid yang menganjurkan kepada kesatuan dalam matlamat dan penghayatan roh syura dalam tindakan bermasyarakat, Islam menganjur kepada budaya niaga secara bermuafakat dan berpasukan.

Bagi Islam, pada fitrahnya keberkesanan dalam menjalani perniagaan akan tercapai melalui semangat berniaga secara bermuafakat dan berpasukan. Semangat ini secara tidak langsung diberi perhatian yang utama oleh budaya masyarakat Jepun. Kaedah pendekatan pengurusan perniagaan dalam masyarakat Jepun itu bergantung dengan tegas kepada penentangan pandangan hidup yang berasas nilai individualisme masyarakat Barat. Tradisi kefahaman masyarakat Jepun menyakini bahawa kehidupan bermasyarakat adalah lebih menjamin kepada kejayaan daripada keutamaan hidup secara individu. Keutamaan kepada hidup berkelompok ini mendasari pendekatan pengurusan amalan perniagaan Jepun.

Islam berkeyakinan kesemua urusan manusia termasuk perniagaan akan membawa hasil yang cemerlang pada hakikat yang sebenar dan berkekalan jika ia menepati nilai kemanusiaan. Fitrah kemanusiaan adalah nilai yang sentiasa berkekalan selagi manusia tetap manusia. Hanya penyusunan dan teknik menjalani urusan perniagaan yang dinamik bersesuaian dengan keadaan perubahan masa dan tempat perlu dipelajari dan bangsa yang maju dan diubah suai mengikut keadaan tempatan jika perlu.

Islam tidak sekadar menggalakkan umatnya melibatkan diri dalam perniagaan tetapi juga memberi beberapa garis panduan tentang bagaimana perniagaan seharusnya berlaku.

Pertama, di dalam Al-Quran, Surah An-Nisaa’, ayat 29 disebut bahawa perniagaan atau jualbeli harus berlaku secara suka sama suka antara kedua belah pihak, pembeli dan penjual. Menurut Islam, perniagaan yang baik harus berdasarkan kepada kebajikan kedua belah pihak. Oleh itu, penjual harus meletakkan harga barang dan perkhidmatan sesuai dengan nilai barang tersebut, manakala pembeli tidak harus meminta harga barang diturunkan kurang dari nilai barang itu yang sebenarnya. Dalam kata lain, jualbeli tidak sepatutnya berlaku melalui penipuan, paksaan mahupun pengambilan kesempatan di atas kesempitan hidup orang lain.

Sehubungan dengan itu, dalam Surah Al-A’raaf, ayat 85, Allah mewajibkan supaya para peniaga menyempurnakan sukatan dan timbangan ketika berurusniaga. ini bagi mengelakkan para peniaga dari menipu para pembeli dengan mengurangkan sukatan ketika para pembeli membeli sesuatu darinya.

Kewajipan berurusniaga dengan jujur dan adil ini diikuti pula dengan amaran bagi mereka yang enggan mematuhi peraturan perniagaan tersebut. Dalam Surah Al-Mutaffifiin, ayat 1-3, Allah S.W.T. menyatakan bahawa kecelakaan akan menimpa peniaga yang curang dengan timbangan dan sukatan ini. Amaran keras ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan penjual dan pembeli khasnya dan masyarakat umumnya. Penjual yang menipu pembeli mungkin akan terlepas dan hukuman undang-undang sekiranya pembeli tidak sedar bahawa dirinya telah tertipu. Dalam kes ini, penjual akan untung. Mungkin juga pembeli sedar, tetapi malas untuk bertindak. Dalam kes ini, penjual masih untung, tetapi pembeli secara sedar telah rugi. Kesedaran pembeli bahawa dirinya sudah tertipu berkemungkinan akan menyebabkan peniaga tadi kehilangan seorang pelanggan. Namun, lebih malang lagi jika pembeli tadi melaporkan penipuan peniaga ke pihak yang berwajib. Peniaga mungkin akan dikenakan denda atau lesennya digantung. Demi menjaga kesejahteraan kedua belah pihak inilah Islam melarang keras perbuatan-perbuatan yang tidak jujur ketika berurusniaga.

Dalam menggalakkan umatnya berniaga, Islam melarang keras umatnya dan mengamalkan riba. Ini disebut dalam Surah Al-Baqarah, ayat 275. Secara ringkas, riba merujuk kepada keuntungan dan pinjaman yang kita berikan kepada si peminjam. Misalnya, A meminjam sebanyak RM 1.00 dari B. B memberi pinjaman tersebut dengan syarat A memulangkan pinjaman tersebut dengan jumlah RM 1.20. Duapuluh sen ini adalah wang hasil dari amalan riba. Amalan ini dilarang kerana keuntungan yang diperolehi adalah hasil dari kesusahan orang lain. Dalam kata lain, kita mengambil kesempatan dari kesempitan hidup orang lain. Prinsip ini dilarang keras oleh Islam.

Dalam mengikat kontrak antara pihak yang berurusniaga pula, Rasulullah S.A.W. pernah bersabda bahawa kontrak itu hendaklah dibuat sejelas yang mungkin, dan segi barang yang diniagakan, harganya, tempoh bayarannya dan seumpamanya. Ini bagi mengelakkan kerugian bagi mana mana pihak. Islam melarang kita daripada mengambil ringan tentang kontrak jualbeli ini. Ia adalah perkara yang serius yang perlu diambilberat walau dengan siapa sahaja kita berurusan, baik orang luar, kawan-kawan, mahupun keluarga sendiri.

Islam juga melarang daripada urusniaga yang tidak didefinisikan (undefined transaction). Penjualan buah-buahan sebelum ianya cukup masak untuk ditaksirkan keadaannya boleh merugikan pembeli kerana ia mungkin akan diminta membayar lebih dari nilai sebenar buah-buahan tersebut.

Walaupun Islam menggalakkan umatnya bergiat dalam perniagaan namun galakan ini tidak mengatasi kewajiban beribadat kepada Allah. Dalam Surah Al-Jumu’ah, ayat 9-10, Allah S.W.T. menyeru supaya umatnya meninggalkan apa sahaja kegiatan mereka, termasuklah urusan berjualbeli demi menunaikan sembahyang Jumaat. Apabila selesai menunaikan kewajipan ini, segeralah menyambung semula kegiatan yang terhenti tadi. Ini merupakan satu contoh di mana Islam tidak sesekali memisahkan unsur keduniaan dan keakhiratan. Islam sentiasa mengambil pendekatan yang bersepadu dalam apa jua urusan.

Berniaga ini amat digalakkan dalam Islam sehinggakan para peniaga dibenarkan berniaga sambil mengerjakan fardhu Haji di Makkah, asal sahaja mereka mengikuti syarat-yarat ataupun rukun-rukun Haji itu.

Sebagai kesimpulannya, Islam menggalakkan umatnya berkecimpung dalam bidang perniagaan. Namun, untuk berjaya dalam bidang ini, Islam telah menggariskan beberapa amalan yang perlu dipatuhi. Amalan ini bertitik tolak daripada sifat jujur dan amanah kedua pihak, pembeli dan penjual, demi kesejahteraan keduanya dan masyarakat. Para peniaga juga tidak seharusnya dihantui oleh keinginan untuk mengaut keuntungan sehingga sanggup mengambil kesempatan atas penderitaan orang lain. Apa yang lebih penting lagi, peniaga tidak sepatutnya dilalaikan oleh perniagaannya sehingga melupakan kewajipannya terhadap Allah S.W.T.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts